ДЕМЕНЦІЯ


ВСТУП

Дослідження деменції має велике значення тому, що вона часто зустрічається і наслідки її жахливі. Поширеність захворювання помітно підвищується з віком. І у міру того як збільшується число людей у віці старше 65 років, зростатиме число людей, що страждають на деменцію.

Деменція може заподіювати страждання хворій людині. Особливо так це спочатку, коли найчастіше усвідомлення хвороби збережене. Але усвідомлюючи хворобу або не усвідомлюючи, люди з деменцією часто знаходяться в стані дистресу: через те, що вони нездатні виконувати речі, які вони звикли робити без зусиль; завдяки зніяковінню, коли вони чогось не розуміють, або через страх виявитися покинутими, самотніми і позбавленими звичної підтримки.

Деменція дуже часто заподіює навіть більше страждань близьким хворої людини. Родичі і друзі страждають від сумного видовища того, як близька їм людина знижується розумово, або, що ще гірше, кардинально змінюється її особа: раніше добра та уважна людина, наприклад, стає цинічною у висловлюваннях і агресивною в поведінці. Догляд за хворим деменцією також виснажує.

Стаття присвячена визначенню деменції, обговоренню її значущості та співставленню деменції з нормальним старінням. Також в роботі розглянуті різні аспекти: класифікація деменцій, діагностичні критерії, клінічні прояви, етіологія, лікування.

Хвороба Альцгеймера буде основною темою упродовж статті, але й інші типи деменцій обговорюватимуться разом з ХА.