признаки аутизма, лечение аутизма у детей, аутизм лечение, аутизм признаки
ОЗНАКИ АУТИЗМУ У ДІТЕЙ


Згідно міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10), виділяють наступні діагностичні критерії аутизму:

1. Якісні порушення, що виявляються мінімум в одній з наступних функцій: 
а) нездатність адекватно використовувати для регулювання соціальної взаємодії контакт погляду, мімічний вираз, жестикуляцію; 
б) нездатність до встановлення взаємозв'язків з однолітками; 
в) відсутність соціально-емоційної залежності, що виявляється в порушеній реакції на інших людей, відсутності модуляції поведінки відповідно до соціальної ситуації; 
г) відсутність загальних інтересів або досягнень у спілкуванні з іншими людьми. 

2. Якісні аномалії в спілкуванні, що виявляються мінімум в одній з наступних ознак: 
а) затримка або повна відсутність спонтанної мови, без спроб компенсувати цей недолік жестикуляцією і мімікою (часто передує відсутність комунікативного гуління у віці немовляти);
б) відносна нездатність починати або підтримувати бесіду (при будь-якому рівні мовного розвитку); 
в) мова, що повторюється, та стереотипна; 
г) відсутність різноманітних спонтанних рольових ігор або (у молодшому дошкільному віці) наслідувальних ігор. 

3. Обмежені та стереотипні поведінка, інтереси і активність, що виявляється в одній з наступних ознак: 
а) стереотипність і обмеженість інтересів; 
б) зовні нав'язлива схильність до специфічних, нефункціональних вчинків або ритуалів; 
в) стереотипність моторних функцій (стереотипії); 
г) підвищена увага до ряду предметів, або не функціональних елементів іграшок (до їх запаху, дотику поверхні, створюваному ними шуму або вібрації).

Надалі, основними критеріями хвороби є: 
- відсутність у дитини прагнення до контактів з оточуючими; 
- відгородженість від зовнішнього світу; 
- слабкість емоційних реакцій; 
- недостатня здатність диференціювати людей, тварин, неживі предмети; 
- недостатня реакція на зорові та слухові подразники; 
- фобії (зокрема, неофобія – страх всього нового); 
- одноманітна поведінка, наявність постійних стереотипних регресивних рухів (постукування, ляскання руками, біг по колу, розривання предметів). 

Відмінною особливістю дітей з аутизмом є нерівномірність психічного розвитку в цілому, а також окремих психомоторних функцій. Інтелект дітей з ознаками аутизму може бути нормальним, але розвинений негармонійно, буває розумова відсталість, і навпаки – серед таких дітей зустрічаються обдаровані.